USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Miksi juuri meille opiskelemaan?

Meillä saat nykypäivän vaatimuksia vastaavan, laadukkaan koulutuksen.

Koulutuksemme ovat monimuotototeutuksia, joten voit opiskella meillä työsi ohella.

Ammattitaitoinen ja osaava henkilökuntamme takaa koulutuksen laadun ja mielekkyyden. Kaikki kouluttajamme työskentelevät opetustyön ohella omilla vastaanotoillaan hoitotyön parissa. Tämä takaa sen, että opettajilla on runsaasti kokemusta ja ajankohtaista tietoa alasta.

Hierojakoulu Otteen tärkein perusarvo on vankka ammattitaito niin opettajilla, kuin opiskelijoillakin. Haluamme tukea jokaisen henkilökohtaista oppimista matkalla alan ammattilaiseksi.

Sisällytämme työllistymisen kannalta tärkeää ammatillista lisäkoulutusta jo perusopetukseen. Perusopetukseemme sisältyvät mm. seuraavat lisäkokonaisuudet: triggerkäsittelyn perusteet, fasciakäsittely, urheiluhieronta & urheilijan lihashuolto sekä kinesioteippaus. Näin hallitset jo peruskoulutuksen jälkeen useita hierojan työssä tärkeitä lisäkokonaisuuksia ja pystyt palvelemaan asiakkaitasi yhä kokonaisvaltaisemmin!

Kuka voidaan hyväksyä koulutukseen?

Koulutukseen hyväksymisvaatimuksia ovat:

täysi-ikäisyys
hyvä motivaatio opiskeluun
hyväksytysti suoritettu peruskoulu
hyvä terveydentila
hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito

Minkälaisia muut opiskelijat ovat?

Opiskelijat ovat iältään 18 – 60-vuotiaita. Yleisesti ottaen sukupuolijakauma on tasapuolinen ja koulu pyrkii huomioimaan tämän opiskelijavalinnoissa.

Osa opiskelijoista on hakemassa koulutuksen myötä ensimmäistä ammattiaan, osa taas on alanvaihtajia. Lisäksi moni hakee hierojan ammattitutkinnon kautta väylää jatko-opiskeluihin, esim. fysioterapian koulutusohjelmaan.

 

Minkälaista opiskelu on?

Opiskelu tapahtuu mukavassa, ammattimaisessa ilmapiirissä koulun tiloissa kurssiajankohtana. Koulutuksen aikana harjoitellaan paljon opintosisältöjen mukaisia asioita niin käytännössä kuin teoriassakin.

Opiskelu on intensiivistä ja uusia asioita tulee viikottain. Tämä pitää opiskelun mielenkiintoisena mutta vaatii opiskelijalta myös hyvää motivaatiota ja paneutumista opetettuihin asioihin.

 

Minkälaisia fyysisiä vaatimuksia työ asettaa?

Hieronta on käsillä tehtävää työtä, joten hyvä peruskunto on eduksi. Sinun ei kuitenkaan tarvitse olla urheilija tai aktiiviliikkuja, vaan hyvänä perussääntönä voidaan pitää, että mikäli viihdyt kehossasi hyvin arkipäivän tilanteissa, selviät myös hieronnasta.

Sinun ei tarvitse olla vahva: hieronta on ennen kaikkea tekniikkalaji. Teknisesti taitavalla hieronnalla saadaan suoritettua kaikenlaisten asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa hoitoa.

 

Minkälaisia muita vaatimuksia työ asettaa?

Hierojan työssä kohtaat asiakkaita erittäin läheisesti, joten hyvät vuorovaikutustaidot ja viihtyminen ihmisten parissa on tärkeää.

Lisäksi hyvä motivaatio sekä halu oppia ja kehittää itseään on erityisen tärkeää.

 

Kuuluuko koulutukseen oppilashierontatunteja?

Toisin kuin monissa muissa oppilaitoksissa, meillä opiskelijan ei tarvitse varata erillistä aikaa oppilashierontatuntien suorittamiseen. Kaikki oppilashierontatunnit suoritetaan lähiopetuksen aikana!

 

Mitä vaatimuksia näyttötutkintoihin osallistuminen edellyttää?

Osallistuminen näyttötutkintoon edellyttää kaikkien koulun kokeiden ja tehtävien suorittamista.

 

Mikä on ammattinimike, johon valmistun näyttötutkinnon jälkeen?

Näyttötutkinnon läpäissyt henkilö saa koulutetun hierojan ammattinimikkeen. Ammattinimike on suojattu ja sitä saa käyttää ainoastaan ammatillisesti pätevä, taitonsa osoittanut ja näyttötutkinnon suorittanut henkilö.

Tällöin henkilö liitetään terveydenalan ammattihenkilörekisteriin.

 

Voiko koulutukseen saada opintotukea?

Koulutukseen et voi saada opintotukea, koska koulutusta on alle 25h / viikossa eikä se näin ollen ole päätoimista opiskelua. Voit kuitenkin tehdä opintojen aikana osa-aikatyötä.

 

Voinko saada muita tukia opiskeluun?

Koulu toimittaa sinulle halutessasi tarvittavat tiedot opintojen laajuudesta, kuvauksesta ja sisällöstä. Näiden tietojen pohjalta voit kartoittaa tilannettasi paremmin paikalliselta työvoimatoimistoltasi, ammattiliitoltasi, vakuutusyhtiöltäsi tai muulta opintoja rahoittavalta taholta.

 

Millä voin rahoittaa elämiseni opiskelun aikana?

Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelija voi tehdä samanaikaisesti osa-aikatyötä ja opiskella.

 

Voinko hyödyntää aiempia opintojani ja/tai työkokemustani opiskelussa tai näyttötutkinnon suorittamisessa?

Kyllä. Ilmoita henkilökunnalle aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi, niin räätälöidään sinulle paras mahdollinen opintosuunnitelma. Yleisesti ottaen aiemmat opinnot ja/tai työkokemus sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta antavat hyötyä opinnoissa. Lisäksi tiedot yrittämisestä ovat hyödyksi.

 

Jatko-opinnot?

Tavallisimpia jatko-opintoja hierojakoulutuksen jälkeen ovat terveysalan ammatit kuten fysioterapia, osteopatia, naprapatia, kiropraktiikka ja sairaanhoito. Lisäksi moni hakeutuu erilaisiin liikunta-alan jatkokoulutuksiin.

Hierojan ammattitutkinto antaa hakukelpoisuuden sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoihin sekä hyvän ja laajan pohjatiedon mahdollisiin sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin.