NÄYTTÖTUTKINTO

Koulutetun hierojan ammattinimikkeen saa henkilö, joka on suorittanut hierojan ammattitutkinnon. Hierojan ammattitutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta osasta.

Valviran valvoman koulutetun hierojan ammattinimikkeen saa henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut hierojan ammattitutkinnon. Hierojan ammattitutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta osasta. Hierojakoulu Otteessa järjestettävä valinnainen tutkinnon osa on nivelten liikkuvuuden edistäminen. Hierojakoulu Ote toimii yhteistyössä Pirkanmaan Urheiluhierojakoulun kanssa. Näyttötutkintosuoritukset voit suorittaa Hierojakoulu Otteen tiloissa ja opiskeljioiden tutkintosuoritukset ottaa vastaan Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu.

Ammattitutkinnon mukainen osaaminen todennetaan koulun tiloissa järjestettävissä näyttötutkintotilaisuuksissa. Näyttötutkinnon osien läpäiseminen on edellytys opiskelijan liittämiselle terveydenhuollon ammattirekisteriin ja koulutetun hierojan ammattinimikkeen saavuttamiselle.

Lisäksi koulutetun hierojan tutkinnon omaavan henkilön ei tarvitse maksaa työstään arvonlisäveroa!

Tutkinnon perusteet löytyvät opetushallituksen sivuilta: http://oph.fi

Koulutus on rakennettu vastaamaan opetushallinnon määrittämiä hierojan ammattitutkinnon perusteita. Valmistavassa koulutuksessa opit kaikki ammattitutkinnon suorittamiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Näyttötutkintosuoritukset maksavat 900,00 € ja näyttötutkintosuoritukset tapahtuvat koulumme tiloissa.

Tutkinnon suoritettuasi oma osaamisesi on jo valmiiksi hyvällä lähtötasolla esimerkiksi fysioterapian, naprapatian, osteopatian ja moneen muuhun sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.

Tavallisimpia jatko-opintoja hierojakoulutuksen jälkeen ovat terveysalan ammatit kuten fysioterapia, osteopatia, naprapatia, kiropraktiikka ja sairaanhoito. Lisäksi moni hakeutuu erilaisiin liikunta-alan jatkokoulutuksiin. Hierojan ammattitutkinto antaa hakukelpoisuuden sosiaali- ja terveysalan AMK-opintoihin sekä hyvän ja laajan pohjatiedon mahdollisiin sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin.