HINNAT JA VAATIMUKSET

Koulutuksen hinnat ja hakijan kelpoisuusvaatimukset

Arkikoulutus 1500,00 € (sis. alv 24%)

  • Arkikoulutuksena tapahtuvan valmistavan koulutuksen hinta on 1500,00 €.

Viikonloppukoulutus 2300,00 € (sis. alv 24%)

  • Viikonloppukoulutuksena tapahtuvan valmistavan koulutuksen hinta on 2300,00 €.

Opiskelupaikan varattuaan opiskelija sitoutuu koulutukseen maksamalla 200,00 € varausmaksun. Varausmaksu vähennetään koulutuksen kokonaishinnasta. Jäljelle jäävä osuus kurssimaksusta on mahdollista maksaa 1-10 maksuerässä.

Näyttötutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija voi hakea koulutusrahastolta 390 € arvoista näyttötutkintostipendiä. Etuus on verovapaa.

Vaatimukset koulutukseen hyväksymiselle:

– täysi-ikäisyys

– hyvä motivaatio opiskeluun

– hyväksytysti suoritettu peruskoulu

– hyvä terveydentila

– hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen taito

Koulutetun hierojan terveydentilavaatimukset 1.1.2012 alkaen

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-neuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus sekä ihosairaudet

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Mikäli opiskelijaksi hakeutuvalla on jokin yllämainituista rajoitteista, tulee tästä mainita hakuvaiheessa. Näin pystytään jo etukäteen varmistamaan soveltuvuus alalle ja tarpeen vaatiessa muokkaamaan opintosuunnitelma jokaisen opiskelijan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Ota rohkeasti asia esille, useimmiten opintokokonaisuus voidaan suunnitella sinulle sopivaksi!